Folkets Historia

Folkets Historia

 


Aktuellt

 

FOLKETS HISTORIA Vol. 38 pryds av John Maynard Keynes.
Han vänder sig bort, men vi ser att han ler ett brett leende. Varför det?
Kanske han ler det mest gåtfulla leendet sedan Mona Lisa?

I årets tidskrift diskuterar vi den nyliberala revolutionen, som pågått
i ca 30 år. Det har varit en övergång från en social marknadsekonomi, kanske med vissa ofullkomligheter, till nyliberalism. Inflationen fick
inte överstiga 2 %? Detta mål prioriterades framför sysselsättningen.
Den förda politiken kan något jämföras med 1920-talets
Weimartyskland. En mycket svår inflation följdes av försök att
åstadkomma prisstabilitet. Den sista någorlunda demokratiska
regeringen, under Brüning, försökte hålla både löntagare och

statsutgifter nere. Polis men också de nazistiska terror-
organisationerna SA och SS, sköt på demonstrerande arbetare.
När svenskar berättade för tyska journalister om Ådalen, sa de:
"Så där är det jämt hos oss!"

 

Ett viktigt uppdrag för vår tidskrift är att påminna om folkrörelsernas betydelse för framväxten av det demokratiska Sverige; frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Lite senare slog kvinno-
rörelsen igenom, kanske ibland i kamp med de äldre, etablerade.

 

Mer om innehållet i det senaste numret av Folkets historia >>

 

 

Folkets historia 2009