Folkets Historia

Folkets Historia

 


Folkets historia

 

Folket är den drivande kraften i historien.
Ett land utvecklas när människor sluter sig samman i
föreningar och kooperativ, när entreprenörer får förverkliga
sina idéer och när både kvinnor och män har möjlighet att
utveckla sina talanger.

Först när vanligt folk får råd att köpa det som företagen
producerar kan ekonomin utvecklas. Därför är det
nödvändigt med fackföreningar som gör att löntagarna
får skäligt betalt och socialförsäkringar som ger även
sjuka och arbetslösa möjlighet till ett drägligt liv.

 

Årsboken Folkets historia bygger på tanken att folket
är den drivande kraften i historien. Den handlar om hur
människor förändrat arbetslivet, hur fler fått tillgång till
utbildning, hur hantverk och industri påverkat folkets
levnadsförhållanden.


Men Folkets historia har också artiklar om vardagsliv,
musik, konst, språk. Folkliga uppror och folkrörelser
är ett annat viktigt tema.

 

Om senaste numret >>

 

 

Folkets historia 2009