Folkets Historia

Folkets Historia

 


Redaktion

 

Årsboken Folkets Historia distribueras av Wendts förlag.
Den efterträder kvartalstidskriften med samma namn, som gavs ut av
Riksföreningen för folkets historia och Arkivet för folkets historia (Stockholm),
och som upphörde med utgången av år 1999.
Ansvarig utgivare är Carl-Magnus Wendt.

 

Prenumeration kostar 120 kr och tidskriften utkommer i form av en
årsbok en gång per år.

 

Adressändringar och frågor om prenumeration
skickas med e-post till:

carlmagnus_wendt@teacher.com

 

Beställning av prenumeration och enstaka nummer
tas även emot per post på adress:

Carl-Magnus Wendt

Carl Bondes väg 38, 2 tr

165 74 Hässelby

 

Årsboken Folkets historia görs ideellt.

Bidrag med valfritt belopp mottages tacksamt på

Wendts förlags plusgiro: 108612-3