Folkets Historia

Folkets Historia

Utgivna nummer sedan 2010


 

 

- Innehåll Nr 38 - årsbok 2012

 

  • Den nyliberala revolutionen
  • Att stjälpa demokratin - högerextremism och nedskärningspolitik i
    förening banade väg för Hitler
  • Sparpolitik till döds - Heinrich Brüning
  • Kreditavregleringarna på 1980-talet - en misslyckad historia
  • Eurokrisen i fokus: Vad skulle Keynes ha gjort?
  • Galizien - emigrationen som blev kommers
  • Kvinnliga företagare, folkbildare och politiska aktörer
  • Agda Montelius - en socialreformator i förra sekelskiftets Sverige

 

Så gör du för att beställa numret >>