Folkets Historia

Folkets Historia

 


 

Innehåll

- Tidigare nummer

 

Volym 36 2010

 

  • Jane Austen - ingen mystant utan skarp samhällskritiker.
  • Folkpartiet i Gävle på 1930-talet - kvinnor försökte inta massiv mansbastion.
  • Fattigvård på 1800-talet - en pensionsinrättning.
  • Galizien - eliten gjorde ett rikt land fattigt.
  • Klosterträdgårdar - våra första medicinfabriker.
  • Kalmar blodbad - för mycket även för 1500-tals människan.

 

Folkets Historia 2010 finns fortfarande att köpa - läs mer under prenumerera!